Contaro OÜ
 
 
 
Contaro.ee
Contaro.ee
Contaro.ee
 

CONTARO OÜ
Aadress: Kaarli küla 44212
Sõmeru vald, Lääne-Virumaa

www.contaro.ee
info@contaro.ee
Tel: (est, rus): +372 528 2683
Tel: (eng): +372 552 9929

Contaro

Renditingimused

 
Lepingu kehtivus
Iga allakirjutatud leping on siduv - ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.

Vajalikud dokumendid
Rentimisel on vajalik esitada nii kehtiv juhiluba kui ka pass. Rendiautot võivad juhtida vähemalt 21 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba min. juhistaaziga 2 aastat. Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab rendifirmale volitusi tõendavad dokumendid (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia).

Broneerimine
Broneerimistasu on 200 €. Broneerimise kinnitamiseks loeme broneerimistasu laekumist OÜ Contaro arvele 10220110547016 SEB pank. Broneerimistasu ei tagastata, vaid arvestatakse renditasu sisse.

Tagatisraha
Rentnikult võidakse küsida tagatisraha kuni 200 €, mis lepingu lõpetamisel ning nõuetele vastavuse korral tagastatakse.

Rendiperiood
Kui auto tagastatakse rohkem kui 1 tund hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse kogusummale lisada ühe päeva tasu. Seepärast soovitame rendifirmat aegsasti teavitada võimalikest muudatustest sõiduki tagastamise aja ja/või koha suhtes.

Rendihinnad
Rendihinnad sisaldavad õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust. Päeva hind kehtib 24-le tunnile alates rendihetkest.

Maksed
Nii eeldatav renditasu kui ka rentija omavastutuse summa tasutakse üldjuhul vahetult enne rendiperioodi algust. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist rendileandjale. Tasuda on võimalik ülekandega ja sularahas.

Kindlustused

Rendihinnad sisaldavad avariikindlustust rentija omavastutusega 640 € ja varguskindlustust rentija omavastutustutusega 30% sõiduki maksumusest. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust.

Sõiduki ärandamise või varguse korral on rentija kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingult).


Sõitmine Eestist väljapoole
Klient ei tohi rendiautoga sõita väljapoole Euroopa Liitu. Vastav soov kooskõlastada kirjalikult rendifirmaga enne rendiperioodi algust vähemalt 14 päeva.

Auto seisukord
Sõiduk antakse Teile üle tangituna, pestuna ja tehniliselt korras seisus. Autot kätte saades soovitame see hoolikalt üle vaadata ning üles märkida lepingusse  kõigi vigastuste (sh kriimustuste), vastasel juhul võite jääda süüdi ka vigastuste eest, mis autol juba enne olemas olid.
Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda auto rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib. Kui rike tekib rendiperioodi ajal, võib rentnik nõuda vastavat hinnaalandust, kui rendileandja ei suuda tõestada oma õigsust, et on teinud kõik endast sõltuva sõiduki korrasolekuks.

Kütus

Auto antakse Teile üle täis kütusepaagiga. Auto tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse renditasule juurde 200 € leppetrahv. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab Rentnik.


Auto tagastamine

Auto tuleb tagastada siseruumid hoolikalt puhastatuna. Välispuhastust ei pea rentija teostama. Rendile andjal on õigus nõuda koristusraha kui auto ei ole piisavalt hästi koristatud. Siseruumide koristuse hind on 50 €. Auto

Auto tagastamisel teostavad auto ülevaatuse rendile andja ja rentija koos. Vead mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentija autoesinduse hinnakirja alusel. Kui rentija ei tagasta autot õigeaegselt on rendileandjal õigus nõuda hilinetud päevade eest topeltrenti.


Nõuded kolmandatelt isikutelt
Kõik rentniku ja/või auto kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

Muu
Autos ei tohi vedada lemmikloomi ja suitsetada. Nõude rikkumise korral leppetrahv 64 €

Varustus
Kõikidele sõidukitele on paigaldatud ärandamisvastased seadmed. Talveperioodil on kõik autod varustatud talverehvidega.

Täielikud tingimused leiate rendilepingult.
 
 
Copyright © Contaro OÜ, Tel: +372 528 2683, +372 552 9929, info@contaro.ee, www.contaro.ee